CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC CẦU XANH

Vì thanh niên Việt Nam du học để lập nghiệp

Lịch học, nội dung giảng dạy, thời gian học khoá học tiếng Pháp tại Hà Nội, lớp thầy Nicolas

Khóa học hiện tại bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 9 - 2018. Lớp học tiếng Pháp thầy Nicolas. Lịch học và nội dung giảng dạy. Địa chỉ học tiếng Pháp tại Hà Nội, nhà 46A, hẻm 37, ngách 28, ngõ Văn Hương (=97 Tôn Đức Thắng).

Khóa từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9 – 2018 (5 tuần học)

Lớp / học phí

Ngày giờ

Nội dung

Lợi ích đối với DELF/DALF và TCF-(DAP)

Trình độ DELF A2 :

Cocktail (bốn kỹ năng) / DELF A2

1 000 000 đồng

T3, T5, T7

Từ 16 giờ 20 đến 17 giờ 50

 

Phần đọc : bài ngắn

Phần viết : bài ngắn

Phần nghe :  đối thoại cuộc sống hàng ngày

Phần nói : đối thoại cuộc sống hàng ngày

DELF A2 : Compréhension et expression orales

TCF : compréhension orale

Trình độ DELF B1 :

Communication – lớp giao tiếp /  DELF B1

 

1 000 000 đồng

T3, T5, T7

Từ 18 giờ   đến 19 giờ 30

Phần đọc : bài báo

 

Phần viết :

viết bài lý luận đầy đủ (phần giới thiệu, phần kết luận) để trình bày ý kiến cá nhân

DELF B1 : Compréhension et expression écrites

TCF : structures de la langue et compréhension écrite

DAP : expression écrite (argumentation)

Trình độ DELF B2 :

 

     

Communication – lớp giao tiếp nghe nói / DELF B2

T2, T4, T6

Từ 18 giờ   đến 19 giờ 30

Phần nghe :  đối thoại cuộc sống hàng ngày, phòng sự và bài hát

Phần nói : đối thoại, tranh luận và trình bày ý kiến cá nhân

DELF B2 : Compréhension et expression orales

TCF : compréhension orale

 

 

Xem thông tin đăng ký các lớp