CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC CẦU XANH

Vì thanh niên Việt Nam du học để lập nghiệp

Lịch học, nội dung giảng dạy, thời gian học khoá học tiếng Pháp tại Hà Nội, lớp thầy Nicolas

Khóa từ mồng 7 tháng 1 đến 31 tháng 1 – 2019    

Xem thông tin đăng ký các lớp

Khóa học hiện tại bắt đầu từ mồng 7 tháng 1 đến 31 tháng 1 - 2019. Lớp học tiếng Pháp thầy Nicolas. Lịch học và nội dung giảng dạy. Địa chỉ học tiếng Pháp tại Hà Nội, nhà 46A, hẻm 37, ngách 28, ngõ Văn Hương (=97 Tôn Đức Thắng).

Khóa từ ngày mồng 7 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 – 2019 (4 tuần học)

Lớp / học phí

Ngày giờ

Nội dung

Lợi ích đối với DELF/DALF và TCF-(DAP)

Trình độ DELF A2 :

Cocktail  – Bốn kỹ năng, trình độ DELF A2

 

 800 000 đồng

T3, T5, T7

Từ 18 giờ  đến 19 giờ 30

Phần đọc : bài báo và các loại bài khác.

Phần viết :

viết về cuộc sống hàng ngày

Phần nghe :  phòng sự, văn hóa pháp

Phần nói : đối thoại về cuộc sống hàng ngày

DELF A2 : Compréhension et expression écrites

TCF : structures de la langue et compréhension écrite

 

Trình độ DELF B2 :

 

 

 

Cocktail DELF B2 – Bốn kỹ năng, trình độ DELF B2

 

 800 000 đồng

T2, T4, T6

Từ 18 giờ đến 19 giờ 30

 

Phần đọc : bài báo và các loại bài khác.

Phần viết :

viết bài lý luận

Phần nghe :  phòng sự, văn hóa pháp

Phần nói : tranh luận và trình bày ý kiến cá nhân, nói vể văn hóa pháp

DELF B2 : bốn cuộc thi

TCF : structures de la langue et compréhension écrite, compréhension orale

DAP : expression écrite (argumentation)

Xem thông tin đăng ký các lớp