CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC CẦU XANH

Vì thanh niên Việt Nam du học để lập nghiệp

Lịch học, nội dung giảng dạy, thời gian học khoá học tiếng Pháp tại Hà Nội, lớp thầy Nicolas

Khóa từ ngày mồng 2 tháng 6 đến 26 tháng 6 – 2020   (4 tuần học)

Khóa học hiện tại bắt đầu từ đầu tháng 6 đến hết tháng 6 - 2020. Lớp học tiếng Pháp thầy Nicolas. Lịch học và nội dung giảng dạy. Địa chỉ học tiếng Pháp tại Hà Nội, nhà 46A, hẻm 37, ngách 28, ngõ Văn Hương (=97 Tôn Đức Thắng).

Xem thông tin đăng ký các lớp

Lớp học tiếng Pháp của thầy Nicolas từ lâu đã là lựa chọn tối ưu cho các bạn học tiếng Pháp

Khóa từ ngày mồng 2 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 – 2020 (4 tuần học)

Lớp / học phí

Ngày giờ

Nội dung

Lợi ích đối với DELF/DALF và TCF-(DAP)

Trình độ DELF B1 :

Communication– lớp giao tiếp nghe nói /DELF B1

 600 000 đồng

 

T3, T5

Từ 18 giờ đến 19 giờ 30

 

Phần nghe :  đối thoại cuộc sống hàng ngày, phòng sự ngắn và bài hát

Phần nói : đối thoại và trình bày ý kiến cá nhân

DELF B1 : Compréhension et expression orales

TCF : compréhension orale

Trình độ DELF B2 :

Communication DELF B2 – lớp giao tiếp nghe nói /DELF B2

 

 800 000 đồng

T2, T4, T6

Từ 18 giờ  đến 19 giờ 30

Phần nghe :  đối thoại cuộc sống hàng ngày, phòng sự và bài hát

Phần nói : đối thoại, tranh luận và trình bày ý kiến cá nhân

DELF B2 : Compréhension et expression orales

TCF : compréhension orale

Xem thông tin đăng ký các lớp