CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC CẦU XANH

Vì thanh niên Việt Nam du học để lập nghiệp

Lịch học, nội dung giảng dạy, thời gian học khoá học tiếng Pháp tại Hà Nội, lớp thầy Nicolas

Khóa từ 18 tháng 2 đến mồng 3 tháng 4 – 2019    

Thông tin đăng ký

Khóa học hiện tại bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 4 - 2019. Lớp học tiếng Pháp thầy Nicolas. Lịch học và nội dung giảng dạy. Địa chỉ học tiếng Pháp tại Hà Nội, nhà 46A, hẻm 37, ngách 28, ngõ Văn Hương (=97 Tôn Đức Thắng).

Khóa từ ngày 18 tháng 2 đến ngày mồng 3 tháng 4 – 2019 (7 tuần học)

Lớp / học phí

Ngày giờ

Nội dung

Lợi ích đối với DELF/DALF và TCF-(DAP)

 

       

Trình độ DELF B1 :

Communication – lớp giao tiếp /  DELF B1

 

1 400 000 đồng

T3, T5, T7

Từ 18 giờ   đến 19 giờ 30

Phần đọc : bài báo

 

Phần viết :

viết bài lý luận đầy đủ (phần giới thiệu, phần kết luận) để trình bày ý kiến cá nhân

DELF B1 : Compréhension et expression écrites

TCF : structures de la langue et compréhension écrite

DAP : expression écrite (argumentation)

Trình độ DELF B2 :

Préparation DELF B2 – luyện thi DELF B2 (bốn kỹ năng)

 

1 400 000 đồng

T2, T4, T6

Từ 18 giờ   đến 19 giờ 30

 

Phần đọc : bài báo

Phần viết :

viết bài lý luận, viết đơn xin hay bức thư loại khác

Phần nghe :  phòng sự

Phần nói : tranh luận và trình bày ý kiến cá nhân

DELF B2 : bốn cuộc thi

TCF : structures de la langue et compréhension écrite, compréhension orale

DAP : expression écrite (argumentation)

 

Xem thông tin đăng ký các lớp