CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC CẦU XANH

Vì thanh niên Việt Nam du học để lập nghiệp

Lịch học, nội dung giảng dạy, thời gian học khoá học tiếng Pháp tại Hà Nội, lớp thầy Nicolas

Khóa từ ngày mồng 10 tháng 2 đến 25 tháng 3 – 2020   (7 tuần học)

Khóa học hiện tại bắt đầu từ tháng 2 năm đến tháng 3 - 2020. Lớp học tiếng Pháp thầy Nicolas. Lịch học và nội dung giảng dạy. Địa chỉ học tiếng Pháp tại Hà Nội, nhà 46A, hẻm 37, ngách 28, ngõ Văn Hương (=97 Tôn Đức Thắng).

Xem thông tin đăng ký các lớp

Lớp học tiếng Pháp của thầy Nicolas từ lâu đã là lựa chọn tối ưu cho các bạn học tiếng Pháp

Khóa từ ngày mồng 10 tháng 2 đến ngày 25 tháng 3 – 2020 (7 tuần học)

Lớp / học phí

Ngày giờ

Nội dung

Lợi ích đối với DELF/DALF và TCF-(DAP)

Trình độ DELF B1 :

Communication– lớp giao tiếp nghe nói /DELF B1

900 000 đồng

 

T2, T6

Từ 18 giờ đến 19 giờ 30

 

Phần nghe :  đối thoại cuộc sống hàng ngày, phòng sự ngắn và bài hát

Phần nói : đối thoại và trình bày ý kiến cá nhân

DELF B1 : Compréhension et expression orales

TCF : compréhension orale

Trình độ DELF B2 :

Préparation DELF B2 – luyện thi DELF B2 (bốn kỹ năng)

 

1 400 000 đồng

T3, T5, T7

Từ 18 giờ  đến 19 giờ 30

Phần đọc : bài báo

Phần viết :

viết bài lý luận, viết đơn xin hay bức thư loại khác

Phần nghe :  phòng sự

Phần nói : tranh luận và trình bày ý kiến cá nhân

DELF B2 : bốn cuộc thi

TCF : structures de la langue et compréhension écrite, compréhension orale

DAP : expression écrite (argumentation)

TEF : 4 compétences

Xem thông tin đăng ký các lớp