CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC CẦU XANH

Vì thanh niên Việt Nam du học để lập nghiệp

Lịch học, nội dung giảng dạy, thời gian học khoá học tiếng Pháp tại Hà Nội, lớp thầy Nicolas

Khóa từ 25 tháng 9 đến 15 tháng 11 – 2019    

Thông tin đăng ký

Khóa học hiện tại bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11 - 2019. Lớp học tiếng Pháp thầy Nicolas. Lịch học và nội dung giảng dạy. Địa chỉ học tiếng Pháp tại Hà Nội, nhà 46A, hẻm 37, ngách 28, ngõ Văn Hương (=97 Tôn Đức Thắng).

Khóa từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 15 tháng 11 – 2019 (7 tuần học + 1 tuần nghỉ từ ngày 28/10 đến 2/11)

Lớp / học phí

Ngày giờ

Nội dung

Lợi ích đối với DELF/DALF và TCF-(DAP)

Trình độ DELF B2 :

Préparation DELF B2 – luyện thi DELF B2 (bốn kỹ năng)

 

1 500 000 đồng

T2, T4, T6

Từ 18 giờ đến 19 giờ 30

 

Phần đọc : bài báo

Phần viết :

viết bài lý luận, viết đơn xin hay bức thư loại khác

Phần nghe :  phòng sự

Phần nói : tranh luận và trình bày ý kiến cá nhân

DELF B2 : bốn cuộc thi

TCF : structures de la langue et compréhension écrite, compréhension orale

DAP : expression écrite (argumentation)

Trình độ DALF C1 :

 

 

 

Préparation DALF C1  – luyện thi  DALF C1 (bốn kỹ năng)

 

1 500 000 đồng

T3, T5, T7

Từ 18 giờ đến 19 giờ 45

 

Lớp này sẽ kết thúc vào ngày mồng 9 tháng 11

Phần đọc : bài báo

Phần viết : viết bài tồng hợp (synthèse) và lý luận

Phần nói : exposé

Phần nghe :  phòng sự

 

 

DALF C1 : Compréhension et expression écrites, expression et compréhension orales

TCF : structures de la langue et compréhension écrite

DAP : expression écrite (argumentation)

 

Xem thông tin đăng ký các lớp