CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC CẦU XANH

Vì thanh niên Việt Nam du học để lập nghiệp

Lịch đăng kí và lịch thi testAS cho sinh viên du học Đức

Cầu Xanh xin chia sẻ với các bạn học sinh có kế hoạch du học Đức lịch thi TestAS năm 2020.

Lịch đăng ký và ngày làm bài TestAS cho năm 2020 như sau:

  • 11.11.19 – 20.01.20 cho kỳ thi ngày 03.03.2020,
  • 21.01.20 – 10.03.20 cho kỳ ngày 25.04.2020,
  • 02.06.20 – 08.09.20 cho kỳ ngày 24.10.2020.

Các bạn sinh viên có nguyện vọng du học Đức cần phải làm bài testAS hoặc bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Đức. Bài test sẽ không có chấm đỗ hay trượt, chỉ là để xác nhận các bạn trình độ điến đâu, có tương thích với lộ trình học tập của bạn ở Đức hay không mà thôi.

Đại diện du học Cầu Xanh tại Berlin

Vì TestAS không kiểm tra kiến thức mà chỉ kiểm tra khả năng tư duy và logic, nên không thể luyện TestAS, tuy nhiên có các bài mẫu để tham khảo.

Nếu các bạn còn chưa biết gì về TestAS và muốn được hỗ trợ, hãy liên hệ với công ty tư vấn du học Cầu Xanh để được hướng dẫn thêm và xem bài test mẫu nhé!

Hỗ trợ du học Đức, học miễn phí chương trình chuyên ngành, hoặc học có trả phí, học bằng tiếng Anh, tiếng Đức... đáp ứng các nhu cầu về du học Đức, mời các bạn liên hệ với công ty tư vấn du học Cầu Xanh.

Du học Đức không mất tiền học phí

Cầu Xanh, cầu nối vững chắc giữa nhà trường, HSSV và phụ huynh trong suốt quá trình du học Đức.

VÌ THANH NIÊN VIỆT NAM DU HỌC ĐỂ LẬP NGHIỆP.